TJÄNSTER

FLYGFOTOGRAFERING OCH FILM

Centralt i verksamhet är förståelse för teknikprojekt, framförallt inom

BYGG- OCH ANLÄGGNINGS-sektorn där vi har flerårig erfarenhet, förståelse för förlopp och behov av dokumentation.

Behovet kan vara i samband med planering, beräkning, före/under/efter-dokumentation eller som referensbilder på färdiga projekt.

VATTENDRAG ELLER SJÖ- OCH KUSTLINJER kan lätt inspekteras genom snabb förbiflygning eller detaljerad koncentration på erosions- och skredutsatta områden.
Andra områden som är näraliggande


  • FASTIGHETSMÄKLARE som önskar dokumentation av bostadsområden och enskilda objekt med resultat som kan användas i marknadsföring.


  • JORDBRUKS- OCH SKOGSMARK som är i behov av inspektion och kartläggning för översikt och planering för samt inventering av odling, plantering eller skador vid storm och översvämning.


  • HÖGHÖJDSINSPEKTION - master eller andra högt eller svårtillgängligt liggande inspektionsbehov kan mötas med foto- eller filmdokumentation med zoomade detaljer.


  • På GOLFBANOR utför vi från lämplig höjd filmning av enskilda hål – s.k. fly-over för banguider eller dokumentation vid planering och genomförande av masterplaner.


  • EVENT - idrotts- och andra publika arrangemang - kräver planeringsunderlag för disposition av ytor för publik, parkeringsplatser etc. och återställning.


  • PRIVATPERSONER kan ha behov av översiktlig eller detaljerad dokumentation av objekt och många skilda skäl och är naturligtvis välkomna till oss


© KOMPIT 2015