GENOMFÖRANDE

FLYGFOTOGRAFERING OCH FILM


Uppdraget indelar vi i följande faser:  • Projektdefinition

Kunden beskriver syfte, användning och förväntat resultat t.ex.

vad som skall fokuseras på bild eller film

antal tillfällen, antal bilder, filmlängd

användning – publicering på Internet, tryck etc.

leveranstid, leveranssätt

så att vi kan lämna bästa offert.


  • Genomförande

Våra radiostyrda fotohelikoptrar flyger från 0 till 120 meter och i vindhastighet upp till 10 m/sek.


Vi flyger 2 st UAS (Unmanned Aircraft System)

1 mindre/lättare maskin för foto och film som dessutom med lätthet kan närma sig objektet med kamera typ GoPro

1 större utrustad med tyngre kamera från Sony för högupplösta bilder

båda med beprövat tillförlitliga säkerhets- och styrsystem.


Videolänk för pilot tillåter att även kund kan följa och påverka uppdraget live.  • Efterbehandling

Bilderna granskas och klareras ur militär säkerhetssynpunkt


Redigering och kvalitetsanpassning sker med hänsyn till kundens användningsområden – publicering eller presentation på internet eller papperstryck etc.


  • Leverans

Bild och film levereras digitalt på ett USB-minne, men vi kan även erbjuda utskrift av foto för t.ex. inramning.

Filmer levereras och kan anpassas till många olika format t.ex. Youtube, hemsida, dvd-presentation.


Ägande- och spridningsrätt framgår av våra leveransvillkor eller särskild överenskommelse.
  • Säkerhet

Säker flygning med UAS utförs i normalfallet när vädret är bra helt enkelt för att bilderna blir klarare och bättre. Regn förhindrar flygning men vind upp till 10 m/sek är inget problem.

Flygning upp till 120 m utanför kontrollzoner vid flygplatser är i princip fri. I kontrollzoner måste vid varje tillfälle överenskommelse träffas med respektive flygplats flygledning. Rutin för detta är väl etablerad.  • Tillstånd

För att flyga med UAS-farkost gäller särskilda bestämmelser. Efter prövning utfärdas tillstånd under vissa villkor. Vi innehar sådant av Transportstyrelsen i Kategori 1A, tillstånd UAS 1B-818-1 och Kategori 1B tillstånd UAS 1B-818-2.


Bilder som tas från luften kan ur försvarssynpunkt innehålla ”klassificerad” information. Normal skall alla bilder granskas av militärområdet. Vi har erhållit s.k. självgranskringsrätt av Försvarsmakten som avsevärt avkortar tid för leverans av bilder och filmer.  • Försäkring

Vi undviker att flyga över områden där människor uppehåller sig och vidtar särskilda bevakningsåtgärder om detta skulle vara nödvändigt.

Vid ev. olycka är vår verksamhet ansvarsförsäkrad hos InterHannover.


  • Organisation

Det är viktigt att den ökade tillgängligheten av utrustning och snabbt växande verksamhet med lätta farkoster för fotografering från luften sker på ett ordnat sätt. Vi har därför som charter-medlem i UAS-Sweden medverkat till att branschen får möjlighet att utvecklas i sund riktning.

© KOMPIT 2015