TJÄNSTER

FLYGFOTOGRAFERING OCH FILM

Centralt i verksamhet är förståelse för teknikprojekt, framförallt inom

BYGG- OCH ANLÄGGNINGS-sektorn där vi har flerårig erfarenhet, förståelse för förlopp och behov av dokumentation.

Behovet kan vara i samband med planering, beräkning, före/under/efter-dokumentation eller som referensbilder på färdiga projekt.

VATTENDRAG ELLER SJÖ- OCH KUSTLINJER kan lätt inspekteras genom snabb förbiflygning eller detaljerad koncentration på erosions- och skredutsatta områden.

 

 

 

Andra områden som är näraliggande

 

 • FASTIGHETSMÄKLARE som önskar dokumentation av bostadsområden och enskilda objekt med resultat som kan användas i marknadsföring.

 

 • JORDBRUKS- OCH SKOGSMARK som är i behov av inspektion och kartläggning för översikt och planering för samt inventering av odling, plantering eller skador vid storm och översvämning.

 

 • HÖGHÖJDSINSPEKTION - master eller andra högt eller svårtillgängligt liggande inspektionsbehov kan mötas med foto- eller filmdokumentation med zoomade detaljer.

 

 • På GOLFBANOR utför vi från lämplig höjd filmning av enskilda hål – s.k. fly-over för banguider eller dokumentation vid planering och genomförande av masterplaner.

   

 • EVENT - idrotts- och andra publika arrangemang - kräver planeringsunderlag för disposition av ytor för publik, parkeringsplatser etc. och återställning.

   

 • PRIVATPERSONER kan ha behov av översiktlig eller detaljerad dokumentation av objekt och många skilda skäl och är naturligtvis välkomna till oss

   

© KOMPIT 2015